ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΟΥΛΕΙΑΣ

ΑΦΟΙ ΜΠΟΤΖΑΚΗ |Γραφικές Τέχνες | Ψηφιακές Εκτυπώσεις

Έχοντας τον έλεγχο της παραγωγής σε όλη τη διαδικασία από το πρώτο έως το τελευταίο στάδιο, μπορούμε να γνωρίζουμε όλες τις δυνατές λύσεις έτσι ώστε να διασφαλίσουμε το υψηλότερο επίπεδο ποιότητας.

Η σημασία στη λεπτομέρεια είναι αυτό που κάνει τη δουλειά μας να ξεχωρίζει.

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ | ΠΡΟΪΟΝΤΑ

 • Έντυπα |
 • Φυλλάδια |
 • Περιοδικά |
 • Βιβλία |
 • Καταλόγοι |
 • Εφημερίδες |
 • Βιβλία τιμολογίων |
 • Ημερολόγια |
 • Βιβλία αποδείξεων |
 • Επιστολόχαρτα |
 • Φάκελλοι |
 • Μπλοκ Σημειώσεων |
 • Συνταγολόγια |
 • Αφίσες |
 • Προσωπικές κάρτες |
 • Αυτοκόλλητες ετικέτες |
 • Αυτοκόλλητα συσκευασιών |
 • Αυτοκόλλητα σήμανσης |
 • Ετικέτες |
 • Εισιτήρια – Λαχνοί – Κουπόνια |
 • Τετράδια |
 • Μηχανογραφικά Έντυπα |
 • Είδη συσκευασίας |
 • Σουπλά |
 • Σουβέρ |
 • Door Hangers |
 • Μαγνητάκια |
 • Lanyards και καρτελάκια συνεδρίων |
 • Plotter |

Επεξεργασία Περφορέ

Γραφικές Τέχνες | Offset & Ψηφιακές Εκτυπώσεις

Περφορέ

Offset | Ψηφιακές Εκτυπώσεις | ΑΦΟΙ ΜΠΟΤΖΑΚΗ |

Εξώφυλλα | Κάρτες | Περιοδικά | Βιβλία | Έντυπα | Εφημερίδες | Ημερολόγια | Επιστολόχαρτα | Μπλοκ Σημειώσεων | Αφίσες | Αυτοκόλλητα | Τετράδια | 


#printing #offsetprinting #digitalprinting #flyers #posters #books #newspapers #catalogue #lanyards #menu #leaflets #notebooks #stickers #labels #magazines #cover #cards #pricelist #ticketing #lotterytickets #Creasing

Just Print!

Γραφικές Τέχνες | Offset & Ψηφιακές Εκτυπώσεις

Offset | Ψηφιακές Εκτυπώσεις | Μετεκτυπωτικές εργασίες | ΑΦΟΙ ΜΠΟΤΖΑΚΗ | 

#printing #offsetprinting #digitalprinting #flyers #posters #books #newspapers #catalogue #lanyards #menu #leaflets #notebooks #stickers #labels #magazines #cover #cards #pricelist #ticketing #lotterytickets
Offset | Ψηφιακές Εκτυπώσεις | Μετεκτυπωτικές εργασίες | ΑΦΟΙ ΜΠΟΤΖΑΚΗ | 

#printing #offsetprinting #digitalprinting #flyers #posters #books #newspapers #catalogue #lanyards #menu #leaflets #notebooks #stickers #labels #magazines #cover #cards #pricelist #ticketing #lotterytickets

Εξώφυλλα βιβλίων

Γραφικές Τέχνες | Offset & Ψηφιακές Εκτυπώσεις

Εξώφυλλα Βιβλίων | Offset | Ψηφιακές Εκτυπώσεις | Μετεκτυπωτικές εργασίες | ΑΦΟΙ ΜΠΟΤΖΑΚΗ | 

#printing #offsetprinting #digitalprinting #flyers #posters #books #newspapers #catalogue #lanyards #menu #leaflets #notebooks #stickers #labels #magazines #cover #cards #pricelist #ticketing #lotterytickets
Εξώφυλλα Βιβλίων | Offset | Ψηφιακές Εκτυπώσεις | Μετεκτυπωτικές εργασίες | ΑΦΟΙ ΜΠΟΤΖΑΚΗ | 

#printing #offsetprinting #digitalprinting #flyers #posters #books #newspapers #catalogue #lanyards #menu #leaflets #notebooks #stickers #labels #magazines #cover #cards #pricelist #ticketing #lotterytickets

Εκτύπωση βιβλίων

Γραφικές Τέχνες | Offset & Ψηφιακές Εκτυπώσεις

Εκτύπωση Βιβλίων | Offset | Ψηφιακές Εκτυπώσεις | ΑΦΟΙ ΜΠΟΤΖΑΚΗ | 

#printing #offsetprinting #digitalprinting #flyers #posters #books #newspapers #catalogue #lanyards #menu #leaflets #notebooks #stickers #labels #magazines #cover #cards #pricelist #ticketing #lotterytickets
Εκτύπωση Βιβλίων | Offset | Ψηφιακές Εκτυπώσεις | Μετεκτυπωτικές εργασίες | ΑΦΟΙ ΜΠΟΤΖΑΚΗ | 

#printing #offsetprinting #digitalprinting #flyers #posters #books #newspapers #catalogue #lanyards #menu #leaflets #notebooks #stickers #labels #magazines #cover #cards #pricelist #ticketing #lotterytickets

Εκτύπωση βιβλίων

Γραφικές Τέχνες | Offset & Ψηφιακές Εκτυπώσεις

Εκτύπωση Βιβλίων | Offset | Ψηφιακές Εκτυπώσεις | ΑΦΟΙ ΜΠΟΤΖΑΚΗ |

#printing #offsetprinting #digitalprinting #flyers #posters #books #newspapers #catalogue #lanyards #menu #leaflets #notebooks #stickers #labels #magazines #cover #cards #pricelist #ticketing #lotterytickets

Αυτοκόλλητα

Γραφικές Τέχνες | Offset & Ψηφιακές Εκτυπώσεις | Μετεκτυπωτικές εργασίες

Αυτοκόλλητα | Offset | Ψηφιακές Εκτυπώσεις | ΑΦΟΙ ΜΠΟΤΖΑΚΗ |

#printing #offsetprinting #digitalprinting #flyers #posters #books #newspapers #catalogue #lanyards #menu #leaflets #notebooks #stickers #labels #magazines #cover #cards #pricelist #ticketing #lotterytickets

Ιούλιος 2023 – Διάφανα Αυτοκόλλητα

Ιούλιος 2023 - Διάφανα αυτοκόλλητα

Κάρτες | Περιοδικά | Βιβλία | Έντυπα | Εφημερίδες | Ημερολόγια | Επιστολόχαρτα | Μπλοκ Σημειώσεων | Αφίσες | Αυτοκόλλητα | Τετράδια | Offset | Εξώφυλλα | Ψηφιακές Εκτυπώσεις | ΑΦΟΙ ΜΠΟΤΖΑΚΗ |

#printing #offsetprinting #digitalprinting #flyers #posters #books #newspapers #catalogue #lanyards #menu #leaflets #notebooks #stickers #labels #magazines #cover #cards #pricelist #ticketing #lotterytickets

Ιούνιος 2023 – Γραφικές Τέχνες

Ιούνιος 2023 - Γραφικές Τέχνες

Κάρτες | Περιοδικά | Βιβλία | Έντυπα | Εφημερίδες | Ημερολόγια | Επιστολόχαρτα | Μπλοκ Σημειώσεων | Αφίσες | Αυτοκόλλητα | Τετράδια | Offset | Εξώφυλλα | Ψηφιακές Εκτυπώσεις | ΑΦΟΙ ΜΠΟΤΖΑΚΗ |

#printing #offsetprinting #digitalprinting #flyers #posters #books #newspapers #catalogue #lanyards #menu #leaflets #notebooks #stickers #labels #magazines #cover #cards #pricelist #ticketing #lotterytickets