Φεβρουάριος / Εκτυπώσεις εξωφύλλων

Εκτυπώσεις βιβλίων με ψηφιακή ή offset εκτύπωση.
Διασφαλίζουμε τον σωστό προγραμματισμό ανάλογα με τις ανάγκες σας, είτε μέσω ψηφιακής εκτύπωσης (για μικρές ποσότητες), είτε μέσω Offset εκτύπωσης (για μεγαλύτερο τιράζ).