Φεβρουάριος / Εκτυπώσεις εξωφύλλων

Εκτυπώσεις βιβλίων με ψηφιακή ή offset εκτύπωση.
Διασφαλίζουμε τον σωστό προγραμματισμό ανάλογα με τις ανάγκες σας, είτε μέσω ψηφιακής εκτύπωσης (για μικρές ποσότητες), είτε μέσω Offset εκτύπωσης (για μεγαλύτερο τιράζ).

Αγαπημένος ήχος εκτύπωσης offset!

Εκτυπώσεις offset.
Στο τυπογραφείο μας, ανάλογα με τις ανάγκες σας, αποφασίζουμε το είδος και τα χαρακτηριστικά της εκτύπωσης αλλά και την περαιτέρω επεξεργασία, με στόχο πάντα το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.